Συμβουλευτική σε θέματα marketing και επικοινωνίας/πωλήσεων
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Διεξαγωγή ερευνών αγοράςΣτρατηγικός Σχεδιασμός και κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων